25 lutego 2021 r. Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

  Jesteśmy wdzięczni, że odwiedzacie naszą stronę internetową    
Z ŻYCIA SZKOŁY
Dla Niepodległej ...
Aktualności
Wydarzenia 2019 - 2020
Wydarzenia 2018 - 2019
Wydarzenia 2017 - 2018
Wydarzenia 2016 - 2017
Wydarzenia 2014 - 2016
Ciekawe lekcje
Konkursy
 
FILMY Z IMPREZ SZKOLNYCH
Śniadanie Daje Moc
Światowy Dzień Zwierząt
Zabawa choinkowa
Choinka przedszkolaków
Dzień Babci i Dziadka
Wizyta w gminnej bibliotece
Konkurs kolęd
Gmina Wodynie czyta dzieciom
Pięciolatki z naszego przedszkola podczas prac nad projektem eTwinning
Santa - projekt eTwinning
Śniadanie Daje Moc
Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Wodyniach
Trening z naszym gościem - Piotrem Gruszką
Rok szkolny 2015 - 2017
 
RODZICE DZIECIOM
Piknik rodzinny 2015
Piknik rodzinny 2014
 
Przyjaciele szkoły
Podziękowanie dla wspierających akcję wolontariatu
Podziękowanie dla współorganizatorów VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 
 


MENU
Strona główna
Informacje ogólne
Grono pedagogiczne
Rys historyczny
Dane kontaktowe
Rejestr petycji
Dokumenty
 
OCHRONA DANYCH
Ochrona danych w naszej szkole
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
Władysław Łokietek - patron
 
OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW
Dowożenie od 1 września
Listy kandydatów przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy
Wyprawka na rok szkolny 2020/2021
Bezpłatne warsztaty programowania
Rekrutacja 2020/2021 - przyjęci
Listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
 
Informacje
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 
 


 
GRUPA 3 - 4 - LATKI
 
 

 

Wybierz kategorie:

Moja miejscowość, mój region - 11 - 15 V 2020 r.

Szanowni rodzice.

W tym tygodniu tematem przewodnim w naszej nauce i zabawie będzie. „Moja miejscowość, mój region”

Oto kilka scenariuszy, które przybliżą Państwu to zagadnienie.

 

Wstęp:

Realizując treści regionalne przybliżamy dziecku środowisko z którym jest emocjonalnie związane.
Edukacja regionalna w niniejszym programie jest punktem wyjścia do rozwijania zainteresowań historycznych, związanych z regionem i tradycją rejonu Nawojowa, zgodnie z zasadą „ od bliskiego do dalekiego”.
Region Nawojowej jest bogaty w historię, zabytki, małą architekturę (kaplice, kapliczki), tradycje i zwyczaje, instytucje i miejsca użyteczności publicznej.
Najpierw dziecko poznaje to co jest mu najbliższe, stopniowo przechodząc do tego co nowe, obce, odległe.
Najbliższe otoczenie jest dla dziecka jego małą ojczyzną, światem który jest ważny i stanowi podstawę systemu wartości. Dziecko w wieku przedszkolnym
uczy się przywiązania do własnej rodziny, miejscowości i tradycji. Później te uczucia przekształcą się w dojrzałą postawę patriotyczną.
Podczas realizacji treści edukacji regionalnej dziecko ma możliwość samodzielnego odkrywania, doświadczania i badania.
Tak zdobyta wiedza ma wartość największą, jest pełniejsza i trwalsza, stanowi
zachętę do dalszych działań.
Edukacja regionalna powinna być realizowana od najmłodszych lat aby zapewnić systematyczny ciąg działań, zaspakajających naturalną ciekawość dziecka.
Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o zachowanie tradycji. Są przecież dobrymi obserwatorami tego co się wokół nich dzieje. Trzeba dać im możliwość, a wyrośnie pokolenie dbające o swoją „małą ojczyznę” i region.

 

 

 

Temat zajęć:  „Mapa Polski”- zapoznanie dzieci z mapą Polski, wskazanie gdzie znajduje się morze, a gdzie góry, a także określenie miejsca, w którym mieszkamy. „Nasze symbole”- przedstawienie flagi i godła Polski, nazwanie ich barw. „Nasza okolica”-ukazanie dzieciom pocztówek przedstawiających miejscowość w której mieszkają, odgadywanie miejsc znajdujących w okolicy. „Morze i góry”-zabawa ruchowa orientacyno-porządkowa z wykorzystaniem chusty Klanza. „Moje góry”-malowanie gór wg własnego pomysłu-wystawa prac.
 

 

Rodzaj zajęcia: dydaktyczne, ruchowe, plastyczne.

 

Cele główne:

 

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności regionalnej
- kształtowanie postawy patriotycznej

 

Cele operacyjne:

 

Dziecko:

-umie: zgodnie uczestniczyć w zabawie, a także współpracować.

-wie: że jest polakiem, mówi w języku polskim oraz jak nazywa się miejscowość oraz państwo w którym mieszka,

-potrafi: rozpoznać flagę i godło Polski; rozpoznać mapę oraz gdzie znajduje się na niej morze, a gdzie gór, namalować góry wg własnego pomysłu.

 

Metody pracy: czynnego działania, aktywizująca, eksponująca-ekspresyjna.

 

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

 

Środki dydaktyczne: kartki, farby, pędzle, woda, mapa, godło i flaga Polski, pocztówki przedstawiające okolice, w której mieszkają dzieci, chusta Klanza, tamburyn.

 

Literatura: Według pomysłu nauczyciela.

Przebieg zajęć:

Czynności nauczyciela Czynności dzieci  Uwagi

1. „Mapa Polski”- nauczyciel zapoznaje dzieci z mapą Polski, prosi, aby postarały się wskazać gdzie na mapie znajduje się morze, a gdzie góry, a także określiły w którym miejscu mieszkają (na górze , czy na dole mapy).

-dzieci zapoznają się z mapą, starają się wskazać morze i góry, oraz miejsce w którym mieszkają.

 

2. „Nasze symbole”- nauczyciel wyciąga flagę oraz godło Polski, pyta dzieci czym są te przedmioty; prosi, aby nazwały w jakich są kolorach.

-dzieci starają się nazwać przedstawione przedmioty oraz określić ich kolor.

 

 

3. „Nasza okolica”-nauczyciel rozkłada w różnych miejscach na dywanie pocztówki przedstawiające miejscowość, w której znajduje się przedszkole, prosi dzieci, aby pospacerowały między kartkami i powiedziały co się na nich znajduje.

-dzieci chodzą pomiędzy pocztówkami i starają się rozpoznać miejsca, które się na nich znajdują.

 

4. „Morze i góry”-zabawa ruchowa orientacyno-porządkowa z wykorzystaniem chusty Klanza.

-dzieci robią fale duże i małe, gdy jest sztorm wybrane dzieci chowają się pod chustą, gdy morze się uspokaja następuje wymiana i pozostałe dzieci spacerują po plaży i udają, że zbierają muszelki

-wyprawa w góry-dzieci krążą z chustą blisko przy ziemi (małe górki), następnie wspinają się na palce i unoszą chustę do góry (wysokie góry).

 

powtarzamy kilka razy.

 5. „Moje góry”-malowanie gór wg własnego pomysłu-wystawa prac.

-dzieci malują góry farbami wg własnego pomysłu.

 

 

 

 

1. Krąg tematyczny: Moja rodzina.

2. Temat dnia: Nasze domy.


3. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

4. Cele szczegółowe – dziecko:

 • uważnie słucha opowiadanej opowiadania;
 • odpowiada na pytania nauczyciela odnośnie wysłuchanego tekstu;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • opisuje ilustracje;
 • rozwija sprawność manualną;
 • powtarza usłyszane dźwięki.

 

Przebieg zajęć:


1. Zabawa powitalna: „Wszyscy są, witam Was”.

2. Wprowadzenie. Opowiadanie pt. „Kotek szuka domu”.

3. Rozmowa na temat opowiadania:

 • dlaczego kotek szukał domu?
 • co się stało z kotkiem, kiedy szukał domu?
 • dlaczego dobrze jest mieć swój dom?


4. Oglądanie ilustracji przedstawiającej różne domy. Wskazywanie, tego, który najbardziej przypomina własny dom. Uzasadnienie wyboru.

5. Zabawa ruchowa „Gdzie jest mój dom”.

6. Praca w grupach „Dom”. Dzieci w grupach tworzą domy wg podanego wzoru: z szarf oraz z patyczków.

8. Słuchanie odgłosów domowych, np. budzik, trzaskanie drzwiami.

9. Ćwiczenia artykulacyjne: „Co słychać w domu?”.

 • trzaskanie drzwiami – trach, trach,
 • stukanie garnków w kuchni – brzdęk, brzdęk,
 • odkurzanie – wrr, wrr,
 • kapanie wody z kranu- kap, kap itp.


7. Praca plastyczna „Nasz wspólny dom”. Praca w parach. Dzieci otrzymują wycięte z papieru figury geometryczne, które naklejają tak, aby powstał dom.

8. Wyjaśnienie przysłowia „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.

9. Zabawa pożegnalna. Iskierka przyjaźni.

 

 

Miasto i wieś. Scenariusz zajęć

 

Temat zajęć: Miasto i wieś

Cele ogólne:
* liczenie w zakresie danego zbioru
* segregowanie wg danej cech
* utrwalanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo


Cele operacyjne:
Dziecko:
* poprawnie przelicza i porównuje liczbę elementów w zbiorze                                                                  

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa ruchowa „Cyferkowa powitanka”

2. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej - układanie w grupach pociętych obrazków wsi i miasta. Liczenie, z ilu części składają się poszczególne obrazki. Porównywanie wyglądu krajobrazu wiejskiego i miejskiego, wskazywanie różnic.

3. Zabawa dydaktyczna „Kto mieszka na wsi, a kto w mieście?”
Segregowanie sylwet dzieci ze względu na ilość kropek na ubraniu.
Liczenie, gdzie mieszka więcej dzieci, na wsi czy w mieście, oraz ile dzieci więcej musiałoby zamieszkać w danym miejscu, aby w obu było ich po tyle samo.

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Po trzy razy”
Dzieci wykonują czynności określone przez nauczyciela np. prawą/lewą nogą tupiemy trzy razy.

5. Praca indywidualna przy stolikach – łączenie w pary zbiorów o takiej samej liczbie elementów.

6. Podsumowanie zajęć: ocena aktywności dzieci i wykonanych prac.

 

Czarodziejskie morze - scenariusz zajęć dydaktycznych

Cele:
- kształtowanie warunków do wyrażania emocji ciałem
- zachęcanie do radosnej zabawy w grupie
- ćwiczenie umiejętności machania chustą jakby fale na morzu
- rozwijanie umiejętności odnajdywania różnic na obrazkach
- rozwijanie ekspresji ruchowej przy użyciu chusty animacyjnej
- ćwiczenie refleksu poprzez odpowiednie machanie chustą aby nie spadła piłka


Przebieg zajęć.
1. Powitanie dzieci. Nauczyciel włącza nagranie z szumem morza. Dzieci zamykają oczy i przez chwilkę wsłuchują się w dźwięki. W tym czasie prowadzący rozkłada po Sali muszelki i kamyki, morskie skarby. Muzyka zostaje wyciszona, dzieci rozglądają się dookoła. Cóż się stało? To chyba morze wyrzuciło dla nas te niespodzianki. Muzyka ponownie zaczyna grać i dzieci zbierają muszelki po jednej zanoszą do wyznaczonego koszyka. Gdy wszystkie zostaną zebrane, wszyscy siadają w kółeczku na dywanie.


2. Rozmowa na temat zebranych przedmiotów – „Skarby z morza”.
Przykładowe pytania:
- Co to takiego?
- Skąd to się tu wzięło?
- Jak wygląda morze?
- Jakie ma być?
Dzieci przyglądają się obrazkom: morze spokojne i wzburzone. Jaka jest pomiędzy nimi różnica?


3. Zabawy z chustą animacyjną.
Nauczyciel rozkłada chustę. Dzieci stają dookoła niej tak, aby każdy miał swoje miejsce. Wprowadzenie do zabawy: Wyobraźcie sobie,  że to jest morze, które wyrzuciło dla nas te skarby w postaci muszelek, kamyków. To może spokojnie falowało, tak jak my teraz, do dołu i do góry, powoli, nie ma wiatru jest cisza, tylko mewy w oddali można usłyszeć i delikatny szum (wszyscy wykonują te same ruchy, do dołu i do góry).


Inne wersje ćwiczenia:
- Zerwał się bardzo silny wiatr i przyszedł sztorm, fale uderzają mocno (bardzo szybkie ruchy chustą)
- Po falach skacze piłka, trzeba tak machać chustą, aby fale utrzymały piłkę, aby nie spadła na ziemie.
- Połowa dzieci staje po okręgu trzymając chustę, a druga grupka wchodzi pod nią i zamienia się w rybki. Teraz rybki śpią, leżą na dywanie a fale na nich. Gdy nauczyciel daje sygnał, rybki się budzą i podskakują tak, aby dotknąć nieba. Dzieci, które trzymają chustę, wspinają się na palce i jak najwyżej unoszą chustę, tworząc niebo. Następnie zamiana ról, te dzieci, które były rybkami trzymają teraz chustę, a reszta wchodzi pod nią.
- jedno dzieci wchodzi do otworu, który znajduje się na środku chusty a reszta faluje. Po chwili następuje zamiana i chętne dzieci po kolei wchodzą do środka.


4. Na zakończenie zajęć, dzieci pomagają poskładać chustę animacyjną. Kładą się na dywanie, zamykają oczy i raz jeszcze (aby się wyciszyć i odpocząć) wsłuchują się szum morza (włączone zostaje nagranie).

 

 

Podaję linki do stron –Prace plastyczne „POLSKA TO MOJA OJCZYZNA”

https://www.google.com/search?q=polska+to+moja+ojczyzna+prace+plastyczne+przedszkole&client=firefox-b-d

 

 

WIEŚ MOJA MAŁA OJCZYZNA

https://www.google.com/search?q=moja+wieś+moja+mała+ojczyzna&client=fire

 

 

MORZE NASZE MORZE

https://www.google.com/search?q=morze+nasze+morze+prace+plastyczne&client=firefox-b-d&s

 

 

LINKI DO FILMIKÓW I PIOSENEK

https://www.youtube.com/watch?v=-TrZcdmvG0Y

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

https://www.youtube.com/watch?v=Q6NNOPg4lhw

https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY

 

 

 

 

 

 LINKI – PREZENTACJE

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U

 

 

 Zamieszczam również link do artykułu „Aktywne dziecko. Korzyści i przykłady zabaw na świeżym powietrzu”. Zachęcam Państwa do przeczytania.

 

 

Pozdrawiam. Życzę miłej nauki i zabawy z dziećmi.

 

Wychowawca Przedszkola Sylwia Kublik

 

 

 < powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR