25 lutego 2021 r. Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

  Jesteśmy wdzięczni, że odwiedzacie naszą stronę internetową    
Z ŻYCIA SZKOŁY
Dla Niepodległej ...
Aktualności
Wydarzenia 2019 - 2020
Wydarzenia 2018 - 2019
Wydarzenia 2017 - 2018
Wydarzenia 2016 - 2017
Wydarzenia 2014 - 2016
Ciekawe lekcje
Konkursy
 
FILMY Z IMPREZ SZKOLNYCH
Śniadanie Daje Moc
Światowy Dzień Zwierząt
Zabawa choinkowa
Choinka przedszkolaków
Dzień Babci i Dziadka
Wizyta w gminnej bibliotece
Konkurs kolęd
Gmina Wodynie czyta dzieciom
Pięciolatki z naszego przedszkola podczas prac nad projektem eTwinning
Santa - projekt eTwinning
Śniadanie Daje Moc
Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Wodyniach
Trening z naszym gościem - Piotrem Gruszką
Rok szkolny 2015 - 2017
 
RODZICE DZIECIOM
Piknik rodzinny 2015
Piknik rodzinny 2014
 
Przyjaciele szkoły
Podziękowanie dla wspierających akcję wolontariatu
Podziękowanie dla współorganizatorów VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 
 


MENU
Strona główna
Informacje ogólne
Grono pedagogiczne
Rys historyczny
Dane kontaktowe
Rejestr petycji
Dokumenty
 
OCHRONA DANYCH
Ochrona danych w naszej szkole
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
Władysław Łokietek - patron
 
OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW
Dowożenie od 1 września
Listy kandydatów przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy
Wyprawka na rok szkolny 2020/2021
Bezpłatne warsztaty programowania
Rekrutacja 2020/2021 - przyjęci
Listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
 
Informacje
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 
 


 
GRUPA 3 - 4 - LATKI
 
 

 

Wybierz kategorie:

Święto rodziny - 25 - 29 V 2020 r.

Szanowni rodzice.

 

W tym tygodniu tematem przewodnim w naszej nauce i zabawie będzie Święto Rodziców.

 

Inspirowane przez przedszkole różnorodne formy kontaktów i aktywnej współpracy między przedszkolem a rodziną dziecka są okazją do budowania wzajemnych pomostów i lepszych relacji między rodzicem a dzieckiem i nauczycielem. Stwarzają rodzicom możliwość lepszego poznania swoich dzieci w sytuacjach niecodziennych oraz obserwacji ich na tle grupy rówieśniczej podczas zabawy czy pracy. Wspólne działania sprzyjają bliskości, wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu potrzeb i postaw zarówno dzieci jak i dorosłych oraz integracji i aktywizacji grupy poprzez dążenie do realizacji wyznaczonych zadań. Spotkanie rodzinne „uczą’ rodziców bawić się z dziećmi i odczuwać płynącą z tego radość i satysfakcję, wzmacniają wiarę we własne możliwości oraz przybliżają im różne formy i metody pracy, stosowane przez nauczyciela w codziennej pracy z dzieckiem. Rodzice współdziałając z dziećmi w grach, konkursach i zabawach staję się ich równorzędnymi partnerami.

 

 

Oto kilka linków, które pomogą Państwu w zajęciach i zabawie z dziećmi.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kocham+mam%C4%99+i+tat%C4%99+scenariusz+zaj%C4%99%C4%87+3-4

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=lJzKXqLDO8SYkwXq2IbQCg&q=EduzabawyDzieńMamyiTaty

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U

 

 

 

Oto kilka scenariuszy, które przybliżą Państwu to zagadnienie.

 

Zabawy z mamą i tatą - scenariusz zajęć

ZAJĘCIE INTEGRACYJNE Z RODZICAMI

TEMAT: „Zabawy z mama i tatą”- zabawy integracyjne, sprawnościowe i quizy.

CELE OGÓLNE:
- rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej z matką i ojcem,
- kształtowanie więzi międzypokoleniowej,
- tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji,
- zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców i nie tylko.

CELE OPERACYJNE:
- dziecko czerpie radość z czasu spędzonego wspólnie z bliskimi,
- potrafi aktywnie uczestniczyć w zabawie z rodzicami,
- potrafi ustawić się w kole,
- potrafi swobodnie improwizować,
- potrafi zilustrować ruchem oraz prostymi układami tanecznymi muzykę,
- potrafi reagować na przerwę w muzyce.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. ZABAWY INTEGRACYJNE I QUIZY:

1. „Dzieci – rodzice- witamy się wybraną częścią ciała” – zabawa integracyjna.
Dzieci i rodzice tańczą przy akompaniamencie muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło „tworzymy pary” dzieci i rodzice dobierają się i witają się ze sobą np. rękami, nosami, czubkami butów, łokciami, policzkami.

2. „Znikające krzesełka” – zabawa integracyjna.
Gdy gra muzyka rodzie z dziećmi tańczą, gdy muzyka cichnie muszą zająć krzesełko. Przy każdej przerwie nauczyciel zabiera jedno krzesło. Na krzesełku siada rodzic, a na jego kolanach dziecko.

3. „Czy to dłonie mojej (mojego) mamy (taty)?”- zabawa.
Nauczycielka ustawia na dywanie pięć krzesełek i zaprasza pięć mam (tatusiów). Dzieciom mam (tatusiów) zasłania oczy, a mamy (tatusiów) zaprasza, aby zajęły (zajęli) dowolne miejsca na krzesełkach. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie mamy (taty) po dłoniach.

4. „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?”- quiz.
- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej?
- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)?
- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...?
- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak mama (tata) odpoczywa?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)?

5. „Taniec na gazecie”- zabawa przy muzyce. Dowolna improwizacja rodziców i dzieci.

6. „Rzeźbiarz”- zabawa integracyjna.
Rodzice są plasteliną, z której dzieci modelują różne figury. Mogą być one stojące, siedzące lub leżące. Rodzice poddają się działaniu dzieci. Na zakończenie pracy dzieci nadają tytuł swojej rzeźbie.
lub ,,Ćwiczymy”- wybrane dziecko losuje karteczkę, na której napisane jest, jakie ćwiczenie ma wykonać cała grupa (karteczkę odczytuje dziecko lub rodzic dziecka).

7. „Doleć do rodzica” lub ,,Lecimy razem z rodzicami” – zabawa rozwijająca koncentrację uwagi. Można wybrać tylko kilka par, a później je zmienić.
Nauczyciel wybiera rodzica i dziecko. Dziecko jest pilotem samolotu i ma zawiązane oczy, natomiast rodzic odgrywa rolę kapitana wieży kontrolnej i za pomocą słów kieruje samolotem, aby pilot bezpiecznie wylądował na lotnisku przy swojej mamie.
Lub Dziecko ma zawiązane oczy, a rodzic trzymając je za ramiona kieruje dzieckiem- pilotem lecącym we mgle tak, aby bezpiecznie doleciało do celu. (wcześniej ustalone miejsce w sali).

II. ZABAWY SPRAWNOŚCIOWE I ZRĘCZNOŚCIOWE.

1. Tunel – rodzice tworzą tunel, który pokonują dzieci.

2. Rozrzucanie woreczka na przestrzeni – rodzic biegnąc do pachołka rozrzuca woreczki, dziecko je zbiera.

3. Tor przeszkód – zadaniem zawodników jest przewleczenie się przez obręcz, a następnie wrzucenie woreczka do kosza, obiegniecie pachołka

4. Taniec ,,Polka cygańska”- rodzic razem z dzieckiem tworzą parę i stają razem z innymi w kole. Maszerują przy muzyce, na zmianę kłaniają się sobie nawzajem i robią obrót w małym kółeczku, później idą dalej i na zmianę w muzyce kłaniają się w inny sposób.

5. Masażyk
Szliśmy razem na wycieczkę,
(otwartą dłonią uciskanie pleców)
z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.
(rysowanie prostokąta na plecach)
Na niebie świeciło słoneczko,
(zataczanie niewielkich kół na ramionach)
a myśmy biegali w kółeczko.
(rysowanie kół na łopatkach)
Długą linę mama z tatą trzymali
(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa)
i wesoło na boki się kiwali.
(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami)
Wolno szliśmy, szurając nogami
(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie
głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa)
a mama skakała wesoło za nami.
(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach)
Wtem zaczął kropić deszczyk
(delikatne stukanie palcami po plecach)
i poczuliśmy wesoły dreszczyk.
(połaskotanie w pasie osoby siedzącej
przed nami)

Rodzinne zabawy, czyli mam prawo do rodziny i zabawy. Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami

CELE OGÓLNE:
- Stwarzanie sytuacji zabawowych pozwalających na wypowiadanie się na temat spędzonego czasu ze swoją rodziną
- Stwarzanie sytuacji zabawowych wyzwalających radość ze wspólnej zabawy z mamą i tatą.
- Poznawanie wybranych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka
- Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy w grupie oraz z rodzicami
- Przestrzeganie wybranych norm i zasad zachowań obowiązujących podczas wspólnej zabawy


CELE OPERACYJNE – DZIECKO:
-wypowiada się na temat treści utworu
- wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa ( do rodziny, zabawy)
- czerpie radość podczas wspólnych zabaw
- współdziała z rodzicem w zabawie, sytuacjach zadaniowych
- reaguje na słowne polecenie nauczyciela, sygnały dźwiękowe ( odgłosy zjawisk atmosferycznych)
- stosuje zwroty grzecznościowe
- przezwycięża nieśmiałość
- wyraża za pomocą miny, gestu, słowa różne uczucia, emocje
- orientuje się w schemacie własnego ciała
- wymienia członków rodzinny recytując krótki wiersz „ Rodzina”

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Zabawa na powitanie „Dzień, dzień dobry ”, „Obroty”- dzieci wraz z rodzicami tańczą w kole śpiewając piosenkę i wskazując prawą- lewą stronę ciała. (noga lewa- prawa)
2. Zabawa słuchowa „ Witam wszystkich którzy..... mają siostrę, brata, przyszli z mamą, tatą--- kto czuje się powitany macha ręką . – dzieci reagują na polecenia nauczyciela , koncentrują swoją uwagę.
3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Przytul rodzica”- dzieci poruszają się po sali, na sygnał muzyczny witają się różnymi częściami ciała z rodzicami np. noskami, plecami itp.
4. Słuchanie wiersza B. Formy pt „ Rodzinny spacer”- dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza, rozumieją, że każde dziecko ma prawo spędzania czasu ze swoją rodziną oraz prawo do wspólnej zabawy. Dzieci wymieniają członków rodziny Kasi oraz wypowiadają się na temat co lubią robić z najbliższymi.
5. Zabawa muzyczno- ruchowa „ Rodzinny spacerek” z gazetami- rodzice trzymają na kolanach gazetę natomiast dzieci poruszają się po sali śpiewając piosenkę „ Poszła Ola na spacerek”. Następnie reagują na sygnał dźwiękowy zjawisk atmosferycznych:
- deszcz - uderzanie palcami o gazetę
- wiatr - pocieranie gazety w dłoniach
- burza - darcie gazety
- kałuża - tupanie nogami po gazecie
6. Zabawa paluszkowa do wiersza „ Rodzinka”- ilustrowanie ruchem treści wiersza K. Sąsiadka. Dzieci siedząc rodzicom na kolanach recytują krótki wiersz ilustrując go ruchem.
„Ten pierwszy to nas dziadziuś, a obok babunia
Największy to tatuś, a przy nim mamunia.
A to jest dziecina mała tralala lala
A to moja rączka cała! Tralala la la”
7. „Kołysanka z rodzicami”- dzieci siedzą na kolanach rodziców i wraz z nimi kołyszą się do muzyki w prawo - lewo, do przodu - do tyłu, w górę - w dół
8. Zabawa muzyczna „Budujemy dom dla rodziców” - dzieci wspólnie z rodzicami budują dom z tekturowych paczek do wesołej muzyki.
9. Zabawa „ Zabawne minki”- dzieci za pomocą miny rozśmieszają swoich rodziców, którzy pompują balon.
9..Praca plastyczna „Jak się dzisiaj czujesz?”- dziecko wraz z rodzicami maluje flamastrami minkę ( wesołą - smutną ) na baloniku w oparciu o nastrój, który im towarzyszy w danej chwili 
10. Zabawa muzyczna na pożegnanie „ Szczęście złap” –dzieci śpiewają i ilustrują ruchem treść piosenki, czepią radość ze wspólnej zabawy z rodzicami.


ZAŁĄCZNIK

1. Wiersz pt „ Rodzinny spacer Kasi” – B. Formy

„ Mama, tata, ja i brat
Na spacer idziemy.
Nawet kiedy pada deszcz,
Wszyscy się śmiejemy.
Ze mną razem bawią się
Tata, brat i mama
Taka moja właśnie jest
Rodzinka kochana”
Każde dziecko prawo ma
rodzinę mieć swoją
Wspólnie razem spędzać czas
Bawić się wesoło.

Pytania do wiersza:
- Z kim poszła na spacer dziewczynka Kasia ?
- Co lubi robić Kasia z rodzicami?
- Co robią wspólnie ,gdy pada deszcz?
- Do czego wszystkie dzieci mają prawo?
- Co lubicie robić razem z rodzicami?

 

PRACE PLASTYCZNE

 

https://www.google.com/searchq=Dzień+mamy+i+taty+prace+plastyczne+przedszkole&client=firefox

 

https://www.szkolneinspiracje.pl/10-pomyslow-na-prezent-z-okazji-dnia-matki/

 

 

ŻYCZĘ MIŁEJ NAUKI I ZABAWY.

 

Sylwia Kublik

 

 < powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR