8 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar

  Jesteśmy wdzięczni, że odwiedzacie naszą stronę internetową    
Z ŻYCIA SZKOŁY
Aktualności
Wydarzenia 2018 - 2019
Wydarzenia 2017 - 2018
Wydarzenia 2016 - 2017
Wydarzenia 2014 - 2016
Ciekawe lekcje
Konkursy
 
FILMY Z IMPREZ SZKOLNYCH
Śniadanie Daje Moc
Światowy Dzień Zwierząt
Zabawa choinkowa
Choinka przedszkolaków
Dzień Babci i Dziadka
Wizyta w gminnej bibliotece
Konkurs kolęd
Gmina Wodynie czyta dzieciom
Pięciolatki z naszego przedszkola podczas prac nad projektem eTwinning
Santa - projekt eTwinning
Śniadanie Daje Moc
Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Wodyniach
Trening z naszym gościem - Piotrem Gruszką
Rok szkolny 2015 - 2017
 
RODZICE DZIECIOM
Piknik rodzinny 2015
Piknik rodzinny 2014
 
Przyjaciele szkoły
Podziękowanie dla wspierających akcję wolontariatu
Podziękowanie dla współorganizatorów VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 
 


MENU
Strona główna
Informacje ogólne
Grono pedagogiczne
Rys historyczny
Dane kontaktowe
Rejestr petycji
Dokumenty
 
OCHRONA DANYCH
Ochrona danych w naszej szkole
 
ZDALNE NAUCZANIE
Język angielski
 
PRZEDSZKOLE - ZDALNE NAUCZANIE
GRUPA 6 - LATKI
GRUPA 5 - LATKI
GRUPA 3 - 4 - LATKI
Dla rodziców - wzmacnianie poczucia wartości u dziecka
Dla rodziców - ćwiczenia narządów artykulacyjnych
Ogłoszenie
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
Władysław Łokietek - patron
 
OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW
Wakacje z GOK
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Dni wolne od zajęć
Powrót uczniów klas I- III do szkoły
Przywrócenie pracy Samorządowego Przedszkola w ZS w Wodyniach
Rekomendacje dla rodziców i uczniów dotyczące profilaktyki zdrowotnej
Komunikat Wójta Gminy Wodynie
Ogłoszenie
Rekrutacja 2020/2021 - przyjęci
Listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021
Olimpiada Informatyczna Juniorów
 
Ogłoszenia dla uczniów
Informatyka
 
 


 
Wakacje z GOK
 
 

 

 

 

 
 
Dni wolne od zajęć
 
 

 

Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

                                                                                                                  

                                           Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                             /-/ Ewa Cizio

 

 

 

 
 
Ogłoszenie
 
 

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo !

 

Informujemy, że od  1 do 30 czerwca 2020r. Samorządowe Przedszkole w Wodyniach będzie czynne w godz. 7.30-15.30

 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do sekretariatu do 29 maja do godz. 15.00 czasu pobytu dziecka w przedszkolu  w tym okresie (na 5,6,7 czy 8 godz.)

 

Informacja ta jest konieczna ze względów organizacyjnych.     

 

 

 

 
 
Przywrócenie pracy Samorządowego Przedszkola w ZS w Wodyniach
 
 

 

Szanowni Państwo!

 

     Dyrektor Zespołu Szkół w Wodyniach informuje, że od 11 maja 2020 r. będzie otwarte przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

Liczebność grup będzie zmniejszona:

  • W pierwszej kolejności z przedszkola, będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Ważne informacje dla Rodziców dzieci (wytyczne MEN)

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

         Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa.

 

                                                                

/-/ Ewa Cizio

                                                                                     Dyrektor ZS w Wodyniach

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu w Wodyniach
oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Wodyniach w związku z wystąpieniem COVID-19 - plik pdf - kliknij tutaj

 

Oświadczenia rodzica dotyczące udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych organizowanych w podwyższonym reżimie sanitarnym przez Przedszkole Samorządowe w Wodyniach od dnia 11 maja 2020 r. - plik pdf - kliknij tutaj

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR